Seachtain na Gaeilge 2012!

Tá Seachtain na Gaeilge anseo. Beidh na daltaí in Iarbhunscoil na Grainsí ag déanamh imeachtaí chun béim a chur ar labhairt na Gaeilge. Beidh imeachtaí ar nós cluiche biongó, tráth na gceist ar siúl, agus beidh na daltaí sa dara bhliain ag déanamh e-leabhar filíocht.  Beidh duaiseanna ar fáil do dhaltaí a dhéanann iarracht Gaeilge a labhairt taobh amuigh den seomra ranga.

 

Seachain na Gaeilge is here. During Seachain na Gaeilge the students of Grange Post Primary School will be participating in events during school to promote the Irish language. These events will include, cluiche biongó, tráth na gCeist and the 2nd year students will be creating their very own Irish poetry e-book! Small prizes will be awarded to students making an effort to speak  Irish outside of the classroom!

This entry was posted in News. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.